Adblue i inne dodatki do paliw

Coraz bardziej wyśrubowane normy emisji substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka stawiane producentom samochodów zmuszają konstruktorów do szukania metod na uczynienie silników spalinowych jak najbardziej przyjaznymi środowisku. Cel ten jest osiągany między innymi poprzez stosowanie dodatków do paliw.

Jak bezpiecznie przechowywać dodatki paliwowe

bezpieczne zbiorniki adblueUszlachetniacze dodawane do mieszanki paliwowej są znane w branży motoryzacyjnej od dawna. W najprostszych konstrukcyjnie silnikach dwusuwowych konieczne było mieszanie benzyny ze specjalnymi olejami przeciwdziałającymi zatarciu, powszechnie stosowane są też uszlachetniacze przeznaczone do oleju napędowego. Najpowszechniejszymi są stosowane dodatki przeciwdziałające krzepnięciu paliwa w niskich temperaturach i ułatwiające uruchomienie silnika zimą. Modyfikacje konstrukcyjne układu wydechowego nowych samochodów, mające na celu obniżenie emisji trujących tlenków azotu wymuszają konieczność stosowania uszlachetniacza powodującego ich redukcję do obojętnego dla środowiska azotu cząsteczkowego. Jest nim adblue, czyli mocznik, niezbędny do działania systemu DPF w katalizatorach pojazdów spełniających najnowsze normy euro. O ile jest on sam w sobie substancją nietoksyczną, to może powodować korozję. Dlatego bezpieczne zbiorniki adblue są niezbędne zarówno w pojazdach, jak i miejscach przechowywania substancji. Muszą być one szczelne i odporne na działanie niskich temperatur, gdyż zmiana właściwości fizycznych mocznika niekorzystnie wpływa na działanie katalizatorów.

Wszystkie dodatki paliwowe są substancjami wymagającymi bezpiecznego przechowywania. Ich właściwości chemiczne mogą być niekorzystne dla środowiska, bądź powodować uszkodzenia elementów metalowych konstrukcji pojazdów. Z tego powodu zbiorniki w których się znajdują muszą odpowiednio zabezpieczać te substancje.