Wylęg z inkubatorów

Chcąc uniezależnić się od dostaw piskląt bądź kurcząt z wylęgarni właściciel gospodarstwa nastawionego na hodowlę drobiu nieśnego bądź rzeźnego powinien zakupić inkubator, dzięki któremu będzie zdolny do pozyskiwania ptaków wyklutych z jaj pochodzących z własnej produkcji.

Sztuczne lęgi w chowie przydomowym

najlepszy inkubator do wylęgu jajWiększość właścicieli wielkotysięcznych stad brojlerów kurzych bądź indyków rzeźnych zamawia młode ptaki z wylęgarni. Jest to metoda wygodna, a korzystając z usług sprawdzonego zakładu możemy być pewni, że ptaki trafiają do nas zdrowe i zaszczepione zgodnie z programem przewidzianym dla jednodniowych piskląt. Jeżeli jednak jesteśmy właścicielami mniejszej fermy, bądź zajmujemy się sprzedażą jaj pochodzących od ptaków z wolnego wybiegu, dobrym pomysłem może się okazać organizacja własnej wylęgarni. Najlepszy inkubator do wylęgu jaj kurzych musi charakteryzować się kilkoma parametrami, które zapewnią właściwe warunki rozwijającym się pisklętom. Przede wszystkim powinien posiadać system zapewniający utrzymanie odpowiedniej dla danego etapu inkubacji temperatury i wilgotności. Równie ważne jest regularne obracanie jaj. O ile w małych inkubatorach możemy wykonywać taką czynność ręcznie, to w przypadku urządzeń ogrzewających jednocześnie kilkaset jaj powinna ona być zautomatyzowana. Również hodowcy gatunków egzotycznych, takich jak strusie znajdą na rynku inkubatory odpowiednie do ogrzewania jaj tych ptaków. Charakteryzują się one specyficzną budową, która pozwala na zapewnienie warunków inkubacji możliwie zbliżonych do naturalnych.

Również wielu hodowców drobiu ozdobnego korzysta z inkubatorów. Ważną dla nich cechą tych urządzeń jest możliwość takiego zorganizowania przestrzeni komory, aby jednocześnie ogrzewać jaja różnych gatunków ptaków, różniących się rozmiarami oraz czasem inkubacji.