Badania penetracyjne i ich zastosowanie

Testy nieniszczące to proces polegający na sprawdzaniu, testowaniu lub ocenie materiałów lub komponentów pod kątem nieciągłości lub różnic w charakterystyce bez konieczności niszczenia użyteczności części lub całego systemu. Innymi słowy, gdy inspekcja lub test zostanie zakończona, część nadal może być używana.

Wdrażanie badań penetracyjnych

Badania penetracyjneW przeciwieństwie do badań niszczących, które mają charakter destrukcyjny i są wykonywane na ograniczonej liczbie próbek. Wykorzystuje się  w tym przypadku materiały, komponenty faktycznie wprowadzanych do użytku.  Badania penetracyjne są często wykorzystywane do określania właściwości fizycznych materiałów, takich jak odporność na uderzenia, ciągliwość, granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na pękanie i wytrzymałość zmęczeniowa, gdzie różnice w charakterystyce materiału są bardziej skutecznie. Testy penetracyjne mogą być wykonywane na materiałach magnetycznych i niemagnetycznych, ale nie działają dobrze na materiałach porowatych. Podczas przeprowadzania kontroli konieczne jest, aby badana powierzchnia była czysta i wolna od jakichkolwiek ciał obcych lub cieczy, które mogłyby blokować penetrant przedostawaniem się do pustek lub szczelin otwartych na powierzchnię badanego elementu. Obecnie nowoczesne testy nieniszczące są stosowane w produkcji, w celu zapewnienia integralności i niezawodności produktu, kontroli procesów produkcyjnych, obniżenia kosztów produkcji i utrzymania jednolitego poziomu jakości.

Nazwy metod testowych często odnoszą się do rodzaju penetrującego materiał lub sprzętu użytego do przeprowadzenia tego testu. Obecne metody badań nieniszczących to: badanie emisji akustycznej, testowanie elektromagnetyczne, badania penetrujące oraz testy mikrofalowe.