Czy żłobki powinny mieć place zabaw?

Żłobek to dla dzieci pierwsza forma kontaktu ze światem poza rodzinnym domem. Wspomnienia ze żłobka mają znaczący wpływ na dalszy rozwój dziecka w przedszkolu i szkole. To czy będę szczęśliwe i przyjemne zdecyduje, o tym czy nasze dziecko chętnie pójdzie do żłobka następnego dnia.

Plac zabaw elementem żłobka

wieloelementowy plac zabaw dla żłobkaNa prawidłową atmosferę w żłobku składa się wiele różnych czynników. Podstawą jest klimat stworzony przez pracujące tam przedszkolanki i opiekunki. To z nimi i rówieśnikami dziecko będzie przebywało najwięcej. W tym okresie zawiera się pierwsze znajomości z zupełnie obcymi wcześniej ludźmi, dlatego ważne jest aby opiekunki okazały dzieciom wiele sympatii i zadbały o integrację całej grupy. Sam klimat to nie wszystko. Żłobek powinien być dobrze wyposażony. Dzieci nie tylko się tam bawią, ale uczą też pierwszych rzeczy, w tym kontaktów między ludzkich, ale także coraz częściej języka angielskiego, tańca, a nawet mają zajęcia z kreatywności. Ważne, aby w żłobku zadbano nie tylko o rozwój umysłowy dziecka, ale też fizyczny. O taki rozwój można dbać nie tylko w budynku, ale także na świeżym powietrzu. Wieloelementowy plac zabaw dla żłobka zachęci dzieci do przebywania na zewnątrz w ciepłe miesiące, a jednocześnie zachęci ich do ruchu. Dziecko, w szczególności małe to wulkan energii, którą trzeba dobrze spożytkować, aby się nie zmarnowała. Na placu zabaw dzieci będę mogły się huśtać, wspinać na drabinki i bawić na karuzeli. Pozostaną w ciągłym ruchu i nie będę chciały wracać.

Pobyt w żłobku jest ważny dla rozwój dziecka, w szczególności w przypadku, gdy rodzice nie mogą poświęcić swojej dziecku wystarczająco dużo czasu. Tam ich maleństwo pozna swoich pierwszych przyjaciół, nauczy się samodzielności a także pracy w grupie.