Czym jest Scrum?

Scrum to jedna z najpopularniejszych metod zarządzania projektami. Bardzo popularna jest szczególnie w branży IT ze względu możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się realiów. Jeśli więc np. zaczynamy pracę w zespole tworzącym aplikacje mobilne istnieje bardzo duża szansa, że będziemy pracować s środowisku Scruma

Czym charakteryzuje się Scrum?

PSPOScrum opiera się na podzieleniu tworzenia produktu na krótkie (maksymalnie miesięczne) iteracyjne okresy, nazywane sprintami. Dzięki temu, po zakończeniu danego sprintu, zespół jest w stanie przedstawić kolejną wersję produktu. Taki system pracy doskonale sprawdza się w nieprzewidywalnym, bardzo zmiennym środowisku. Dzięki krótkim okresom i braku dużej dokumentacji, zespół jest w stanie reagować szybko np. na zmiany pochodzące do testerów kolejnej wersji / funkcjonalności lub od klienta. Ważnymi osobami podczas pracy metodą Scrum jest tzw. Scrum Master, czyli po prostu osoba zarządzająca projektem, nadzorująca sprinty i wykonanie zadań. W niektórych, zaawansowanych pracach nad produktem pojawia się także zagadnienie PSPO czyli Professional Scrum Product Owner. To szkolenie dla osób, które ma pomóc osobom zarządzającym produktem. PSPO różni się od Scrum Mastera – jest on odpowiedzialny stricte za produkt i rekomenduje się dla niego specjalne, dedykowane szkolenie, które pomaga poznać mu środowisko Scrum i dowiedzieć się, jak pracować z zespołem developerskim, planować wydania produktów, podnosić wartość produktu, monitorowania postępów pracy i egzekwowania wymagań. 

Scrum to metoda zarządzania projektami, która zdecydowanie jest konieczna w firmie zajmującej się rozwiązaniami IT. Jednak ważne jest również to, aby jako zarządzający pracowały osoby wiedzące, z czym mają do czynienia i odpowiednio przeszkolone w tematyce metod zwinnych.