Czym są grodzice do wykopu?

Liczba zastosowanych rozwiązań i technologii podczas budowy jest tak ogromna, że nie sposób ich wszystkich zliczyć. W wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie grodzić, zwanych również ściankami szczelnymi. Jaka jest ich rola w procesie budowy? Kiedy zastosowanie takiego rozwiązania jest konieczne?

Zastosowanie grodzic do wykopu

grodzice do wykopuGrodzice to nic innego jak konstrukcja oporowa, której elementy zagłębiają się grunt. Dlatego też przez wielu nazywane są również grodzicami do wykopu. Rozwiązanie to jest wykorzystywane niemal we wszystkich rodzajach budownictwa. Co ciekawe do niedawna stanowiły zaledwie element technologiczny. Dziś w wielu przypadkach grodzice do wykopu stanowią trwały element konstrukcyjny. Przejdźmy jednak do ich zadania. Jaką rolę odgrywają w procesie budowy? Służą one głównie do zabezpieczania wykopów w gruntach nawodnionych. Napotkamy również je w budownictwie hydrotechnicznym. Do produkcji grodzic wykorzystywane są różne materiały, jednak od wielu lat prym wiedzie stal. Profile z których składają się ścianki szczelne stalowe posiadają określony przekrój poprzeczny. Wyposażone są one w tzw. zamki dzięki którym możliwe jest łączenie ze sobą poszczególnych elementów. Montaż grodzić może zostać wykonany na kilka różnych sposobów. Najczęściej są one po prostu wbijane młotem udarowym. Jednak spotkać możemy się również z montażem przy pomocy wibromłota czy wciskarki hydraulicznej, która wykorzystuje zjawisko wciskania statycznego.

Jak przeczytałeś wcześniej, grodzice do wykopu wykorzystywane są głównie do zabezpieczenia wykopów przed działaniem wody gruntowej, która może się do nich dostać. Stosowane są one również, gdy w pobliżu prowadzonego wykopu mieszczą się budynki wrażliwe na osiadanie. Sam montaż grodzic składa się z kilku etapów: umieszczenia ścianek w gruncie, wykonania wykopu, który ma na celu odsłonięcie ścianki, wykonania wykopu właściwej konstrukcji oraz zasypania całego wykopu.