Wykonanie przewiertów sterowanych na Śląsku

W związku z otrzymaniem dotacji z Unii Europejskiej wiele gmin na Śląsku zdecydowało się połączyć każdego mieszkańca z systemem kanalizacji publicznej. Dzięki temu zadbano o to, by ścieki były odprowadzane do miejsc do tego przeznaczonych. Podczas prac niezbędne było wykonanie przewiertów sterowanych. Dzięki temu oszczędzono nie tylko infrastrukturę publiczną, ale także prywatną.

Przewierty sterowane na Śląsku

przewierty sterowane ŚląskPrzewierty o których mowa wykonano po to, aby nie uszkodzić żadnych elementów infrastruktury lokalnej. Jeśli chodzi o te przewierty sterowane Śląsk zamówił naprawdę profesjonalne firmy. Przedsiębiorstwa, które podjęły się tych prac dysponowały bardzo profesjonalnymi narzędziami. Za pomocą świdrów wiercono otwory pod jezdniami, a także chodnikami. Tym sposobem nie trzeba było używać młotów pneumatycznych. Każdy, kto na swojej posesji miał ułożoną kostkę brukową miał pewność, że nie zostanie ona uszkodzona. Wykonano łącznie tysiąc czterysta przewiertów na terenie dziewiętnastu gimn. Wykonywały je polskie przedsiębiorstwa, które zajmują się badaniami gruntu oraz geologią. Przed wykonaniem przewiertów dokładnie sprawdzano, czy w pobliżu nie ma rury z gazem, bądź czy na danym terenie nie jest prowadzona działalność górnicza. Jeśli była, trzeba było całkowicie ograniczyć wszelkie wstrząsy, aby praca górników na dole była dużo bezpieczniejsza.

Wykorzystanie fachowców do zrobienia przewiertów było bardzo dobrym pomysłem. Mimo, że usługi były droższe, niż wykorzystanie młotów pneumatycznych, nie trzeba wykonywać kosztownych remontów. Ludzie z miejscowości, w których robiono przewierty byli zadowoleni z takiego rozwiązania. Zwłaszcza, jeśli ktoś na swojej posesji chciał mieć duży parking dla kilku samochodów lub wygodny chodnik.