Zabezpieczenie budynków przed pożarem – detektory dymu i ognia

Głównym zadaniem systemu przeciwpożarowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa budynku oraz osób, które w nim przebywają. System podnosi też standard budynku. Obecnie jest duży wybór, jeśli chodzi o systemy przeciwpożarowe.

Podział systemów przeciwpożarowych ze względu na czynnik gaśniczy

systemy przeciwpożaroweRodzaj i możliwości systemów w budynkach są określone odpowiednimi aktami prawnymi. Oczywiście wymogi dotyczące instalacji oraz regularnej konserwacji systemów należą do obowiązków właściciela budynku. Urządzenie przeciwpożarowe ma nie tylko wykrywać szybko zagrożenie pożarowe, ale również przeciwdziałać skutkom pożaru, które mogą być bardzo kosztowne. Najprostsze systemy przeciwpożarowe składają się z detektora, czyli czujnika dymu lub ognia. Do tego dochodzi centrala sterująca. Do tej centrali podłączane są takie urządzenia jak spryskiwacze. Bardzo ważnym elementem w systemach przeciwpożarowych jest system, który będzie informował o zagrożeniu, czyli o niebezpieczeństwie. Taki system pozwala rozpocząć natychmiastową ewakuację, czyli opuszczanie budynku. Dodatkowo można od razu podjąć działania związane z gaszeniem pożaru. Ogólnie można podzielić systemy przeciwpożarowe na 4 grupy. Systemy dzieli się ze względu na to, jakiego środka używa się do gaszenia pożaru. Podstawowy i najbardziej popularny system przeciwpożarowy to ten, który umożliwia gaszenie wodą. Czynnik gaśniczy czyli woda jest uwalniany nad ogniem.

Dzięki temu pozostałe części budynku, w których nie ma jeszcze ognia, są zabezpieczone przed zalaniem i zniszczeniem ścian. Są jednak miejsca, w których użycie wody jest niemożliwe. W takich miejscach zastosowanie wody mogłoby nawet narobić więcej szkody niż pożytku. To właśnie w tych miejscach stosowane jest gaszenie pianą, mgłą wodną czy też gazem. Zabezpieczone muszą zostać też drogi ewakuacyjne.